UPOZORNĚNÍ - Uzavírka krajské komunikace III/2802 ve Březně (výstavba chodníku) 29.5.-28.8.2023

17. 5. 2023 Jan Hájek

Vážení spoluobčané,

z důvodu investiční výstavby ve Březně (nový chodník směrem na Novou Telib) dojde v termínu od 29.5.2023 - 28.8.2023 k úplné uzavírce silnice III/2802 z Března k nám na Novou Telib. V přílohách naleznete návrhy objízdných tras, které je možno považovat za finální + podrobné informace k uzavírce.

Důvodem výstavby chodníku a rekonstrukce krajské komunikace v úseku před budovou ZŠ ve Březně je zlepšení bezpečnosti dětí a ostatních účastníků silničního provozu.

Provoz autobusu v našem směru a směru do Mladé Boleslavi by měl mít v rámci stavby výjimku a uzavírka by se ho neměla týkat.

Děkujeme za pochopení.