UPOZORNĚNÍ - Doba svozu komunálního odpadu

17. 1. 2023 Jan Hájek

Vážení spoluobčasné,

obdrželi jsme informaci od svozové firmy (Severočeské komunální služby s.r.o.) komunálního odpadu, že z důvodu nákupu nové techniky a s tím související optimalizace svozových tras komunálního odpadu, budou postupně přecházet pouze na ranní směny. Změny budou nabíhat postupně od 1.února 2023 s předpokládaným ustálením do cca 6 měsíců.

Z výše uvedeného důvodu Vás žádáme, aby nádoby ke svozu byly přistavovány v den před plánovaným svozem. Při pozdějším přistavení není garantován výsyp nádoby.

Jan Hájek - starosta obce