UPOZORNĚNÍ - Zimní údržba místních komunikací (parkování vozidel)

12. 12. 2022 Jan Hájek

Vážení spoluobčané,

tímto Vás žádám s okamžitou platností, abyste svá vozidla parkovali mimo místní komunikace. Stejně jak v minulosti, tak i letos nám z nich bude uklízet sníh traktor s radlicí.

Vaše vozidla zaparkovaná na komunikacích odstranění sněhu překážejí a může dojít i k jejich neúmyslému poškození. Tomu se vyhnete pouze tím, že budete svá vozidla parkovat u svých rodinných domů tzn. mimo místní komunikace.

Děkuji za Vaše pochopení.

Jan Hájek - starosta obce.