INFORMACE - Nové sběrné místo tříděný odpad Nová Telib

16. 6. 2022 Jan Hájek

Vážení spoluobčané,

od dnešního dne je možné využívat pro likvidaci tříděného odpadu (papír+plast) nově zřízené sběrné místo u horní vodní nádrže.

Jan Hájek (starosta obce Nová Telib)