UPOZORNĚNÍ - Zákaz vývozu dřevěného odpadu na "čarodějnice"

16. 5. 2022 Jan Hájek

Vážení spoluobčané, s okamžitou platností platí zákaz vývozu dřevěného odpadu na čarodějnice a to z důvodu, že může dojít k jeho nekontrolovanému samovznícení. V současné době platí na celém území ČR zákaz pálení a díky nedostatku dešťových srážek jsou lesy suché. Mohlo by tedy dojít k velkému požáru. Tento zákaz platí do odvolání!! Děkuji za pochopení.

Jan Hájek - starosta obce