UPOZORNĚNÍ - Napouštění bazénů!

2. 5. 2022 Jan Hájek

Vážení spoluobčané, tímto Vás žádáme, abyste napouštění / dopouštění Vašich venkovních bazénů prováděli v pozdních večerních nebo nejlépe v nočních hodinách. Tím se sníží pravděpodobnost vzniku problému s dodávkou pitné vody do naší obce. Tento víkend nám opět hrozilo vypnutí dodávek vody z důvodu velkého odběru!!! Buďte prosím ohleduplní k ostatním!!!

Jan Hájek - starosta obce