INFORMACE - Svoz komunálního odpadu 1xměsíc

24. 1. 2022 Jan Hájek

Vážení spoluobčané,

vy kteří jste požadovali změnu ve svozu komunálního odpadu, tak bychom vás rádi informovali, že požadované změny (dodání jiné nádoby; přeznačení četnosti svozu na nádobě) budou provedeny dle informace od poskytovatele svozů společnost SKS v průběhu měsíce února.

Občané, kteří si zvolili pro rok 2022 četnost svozů 1x měsíc...první svoz, kterým tato zvolená četnost začne, bude uskutečněn 3.3.2022. Od tohoto datumu prosím dávejte popelnici k vývozu 1x28 dní. To znamená, že další svoz bude 31.3..

Děkujeme.