INFORMACE - Nový jizdní řád autobusu od 12.12.2021 + odkaz na aplikaci PID Lítačka

7. 12. 2021 Jan Hájek

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vám sdělit, že k 12.12.2021 proběhne integrace veřejné autobusové dopravy na Mladoboleslavsku do systému PID (Pražská integrovaná doprava). Na všech linkách PID platí pásmový a časový tarif PID s možností využití přestupních jízdenek i časových kuponů, a to v papírové i elektronické podobě, včetně možnosti nákupu jednorázového jízdného platební kartou u řidiče nebo pomocí mobilní aplikace PID Lítačka. Díky Tarifu PID ušetří cestující zejména při pravidelném dojíždění. 

Kompletní informace (finální jízdní řády, mapy linkového vedení, schémata měst a přestupních uzlů, údaje o jízdném v systému PID) jsou pro Vás k dispozici na webové stránce dopravního systému PID: Úvodní stránka | Pražská integrovaná doprava (pid.cz) , konkrétně na odkaze:

Integrace veřejné dopravy na Mladoboleslavsku od 12.12.2021 | Pražská integrovaná doprava (pid.cz)

Pro podání podnětů a připomínek k veřejné dopravě na území Středočeského kraje, směrujte Vaše dotazy na adresu určenou pro cestující: info@pid.cz či na kontaktní formulář na stránkách naší organizace: Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace (idsk.cz)

V příloze této novinky naleznete nový jízdní řád, který bude pro naší obec platný od 12.12.2021.

Odkaz na aplikaci PID Litačka - https://app.pidlitacka.cz/