UPOZORNĚNÍ - Zahájení prací akce "Rekonstrukce místních komunikací p.č.430/1 + 432/1"

30. 9. 2021 Jan Hájek

Vážení spoluobčané, dnes (tj. 30.9.2021) budou zahájeny stavební práce na akci "Rekonstrukce místních komunikací p.č.430/1 + 432/1" firmou H-INTES s.r.o..

Rekonstrukce bude probíhat - p.č.432/1 (v úseku od křižovatky této komunikace s krajskou silnicí až po cca "Doleňák"); p.č.430/1 (od "Hořeňáku" k poslednímu rod.domu směrem na Lhotky).

Během této akce může dojít k přechodnému dopravnímu omezení při průjezdu po těchto komunikacích. Doporučujeme Vám, abyste při využívání těchto komunikací v průběhu rekonstrukce dbali zvýšené opatrnosti.

Děkujeme Vám.