OZNÁMENÍ - Dodržování pořádku u kontejnerů na tříděný odpad!!

30. 4. 2021 Jan Hájek

Vážení spoluobčané,

rád bych Vás tímto požádal o dodržování pořádku a pravidel v místech určených pro sběr tříděného odpadu. Přímo v naší obci Nová Telib máme 2 místa, kde jsou umístěny kontejnery určené pro sběr plastů, papíru, skla a přepáleného rostlinného tuku a oleje a bohužel v těchto místech je prakticky neustálý nepořádek!!

Pro zachování pořádku je nutné dodržovat alespoň následující základní pravidla:

  1. Po vhození odpadu do kontejneru (papír, plast) zavřete po sobě víko popelnice!! Při větrném počasí totiž dochází k „vyfouknutí“ drobnějšího odpadu z otevřené nádoby.
  2. Umisťujte do kontejnerů pouze odpad, který tam patří!! Žlutá nádoba – plast, modrá nádoba – papír, zelené „zvony“ sklo a černá 240l popelnice na návsi obce – přepálené rostlinné tuky a oleje. Není možné zde umisťovat i směsný komunální odpad. Pokud přijdete na OÚ, rádi vám poskytneme minimálně pytle určené k lividaci tohoto druhu odpadu. Připomínám, že na 3ks ročně máte dle aktuální vyhlášky  nárok na poskytnutí zdarma.
  3. Odpadní sklo (větších rozměrů) je nutné rozbít a vhodit ho do zelené nádoby určené k likvidaci tohoto druhu odpadu!! Není možné např.větší skleněné tabule odkládat mimo nádobu určenou k likvidaci skla. Může dojít k jejímu rozbití a střepy pak mohou někoho poranit a hlavně svozová společnost nám takto umístěné sklo nevyveze!!
  4. Do nádoby na tuk a olej lze umístit pouze přepálený rostlinný tuk nebo olej a to v 1,5l pevně uzavřené PET láhvi!! Není možné např. zde vyhazovat tuk umístěný ve skleněném obalu nebo jiný druh oleje než rostlinný!!
  5. Pokud jsou kontejnery (plast, papír, sklo) plné, neumisťujte Váš odpad mimo k tomu určený kontejner např. vedle kontejneru na zem!! Pokud je to možné, zkuste již umístěný odpad v kontejneru zmáčknout, protože kolikrát a to hlavně platí u papírového odpadu, kde jsou často vyhozeny celé krabice, které jsou zcela prázdné, je možné již vyhozený odpad tak trochu „slisovat“ a vznikne tím ještě další prostor pro Váš odpad. Není možné odpad položit vedle kontejneru, protože svozová společnost nemá povinnost takto umístěný odpad likvidovat. Pokud již ani zmíněné „slisování/zmáčknutí“ nepomůže, vezměte svůj odpad zpět domů a vyhoďte jej po vývozu (lichý týdne – plast; sudý týden – papír; vývoz skla objednávám telefonicky dle potřeby).
  6. Pro rodiče – upozorněte svoje děti, že přístřešky a kontejnery nefungují jako bunkry nebo prolézačky. Pokud děti lezou např. na střechu přístřešku, může dojít k uklouznutí a k následnému úrazu!!

Zvláštní bod bioodpad: v tomto sběrném místě také neustále dochází k likvidaci odpadu, který sem nepatří (velké větve, plastové pytle, kameny atd.). Na bioodpad můžete umístit následující odpad: listí, tráva, uvadlé květiny, stonky, zbytky ovoce a zeleniny, hobliny, piliny, seno, sláma, podestýlka domácích býložravých zvířat.

Bohužel pokud nedojde v blízké budoucnosti ke zlepšení stávající situace, tak bude OÚ Nová Telib přinucen daný problém řešit důrazněji a to např. instalací zařízení pro monitorování pohybu v místech určených pro sběr tříděného odpadu, které pomůže konkrétní „hříšníky“ odhalit.

Tímto Vás tedy důrazně žádám o dodržování alespoň základních pravidel, která jsou uvedena výše.

Děkuji.

Jan Hájek – starosta obce