INFORMACE - Ptačí chřipka (kontaktování pracovníky Krajské veterinární správy)

17. 3. 2021 Jan Hájek

Vážení spoluobčané, velmi děkujeme za spolupráci při sčítání drůbeže a jiných ptáků v drobnochovu.

Nyní od tohoto pátku tj. 19.3. Vás budou telefonicky kontaktovat pracovníci Krajské veterinární správy s dotazem na dodržování nařízených opatření (např. zda chovatelé někoho pouští do chovu; pokud ano, zda o tom vedou záznamy a zda jim od 8.3.2021 uhynula či neuhynula nějaká chovaná drůbež). Telefony budou z tel. čísel: 702 007 910, 724 813 679, 723 207 432 v době od 8.00 hod. do 15.30. Předpokládaná doba tel. dotazů do 26.3.2021. 

Dále u některých z Vás si pracovníci Krajské veterinární správy domluví osobní návštěvu za účelem odběru vzorků.