OZNÁMENÍ - Sběrná nádoba na přepálený rostlinný olej a tuk

5. 11. 2020 Jan Hájek

Vážení spoluobčané, od 1.12.2020 dojde k rozšíření služeb, které Vám obec Nová Telib nabízí v oblasti odpadového hospodářství. Vedle přístřešku pro kontejnery na tříděný odpad na návsi obce bude umístěna sběrná nádoba, která bude určena pro likvidaci přepáleného rostinného oleje a tuku z Vašich domácností. Tento odpad může být do sběrné nádoby umístěn pouze v pevně uzavřených a neporušených PET lahvích o objemu max.1,5l. Seznamte se prosím s přiloženými informačními letáky.