INFORMACE - Alkoholový tekutý prostředek pro dezinfekci rukou

15. 4. 2020 Jan Hájek

OÚ Nová Telib nabízí další možnost bezplatného odběru alkoholového tekutého prostředku pro dezinfekci rukou pro občany s trvalým pobytem v obci Nová Telib. Výdej pro zájemce proběhne dnes 15.4. v rámci úředních hodin OÚ a to do vlastní donesené nádoby o objemu max. 0,5 l na číslo popisné. Distribuce proběhne v budově OÚ Nová Telib do vyčerpání zásob.