INFORMACE - Alkoholový tekutý prostředek pro dezinfekci rukou

3. 4. 2020 Jan Hájek

OÚ Nová Telib nabízí možnost bezplatného odběru alkoholového tekutého prostředku pro dezinfekci rukou pro občany s trvalým pobytem v obci Nová Telib. Výdej pro zájemce proběhne ve dnech 6.4. (9:00 - 11:00 hod.) a 8.4. (17:00 - 18:00 hod.) a to do vlastní donesené nádoby o objemu max. 0,5 l na číslo popisné. Distribuce proběhne v budově OÚ Nová Telib do vyčerpání zásob.