UPOZORNĚNÍ - Bioodpad

19. 11. 2019 Jan Hájek

Vážení spoluobčané, na základě upozornění od zpracovatele našeho bioodpadu (Zemědělská výroba Heřmanský s.r.o.) jsme byli požádáni o zveřejnění informace ohledně dodržování pravidel co na bioodpad patří a co ne. Bohužel čím dál tím častěji dochází k situaci, že se v bioodpadu nachází věci, které tam nepatří (nejčastěji větve, pařezy atd.). Pokud by k tomuto docházelo i nadále, dojde k ukončení odebírání našeho bioodpadu ze strany zpracovatele. Věnujte tedy zvýšenou pozornost přiloženému letáku. Děkujeme!!