INFORMACE - Zrušení veřejného telefonního automatu (VTA) u OÚ k 31.12.2019

18. 11. 2019 Jan Hájek

Vážení spoluobčané, v minulých dnech naše obec obdržela informaci od společnosti O2 Czech Republic a.s., že k 31.12.2019 bude VTA v naší obci zrušen bez náhrady a to z důvodu aktuálního rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu (čj.ČTÚ-41 366/2017-610/VI), kterým končí povinnost provozovat VTA jako univerzální službu v naší obci. Z důvodu nedostatečného pokrytí mobilním signálem jsme se snažili, aby tento VTA byl v naší obci zachován a aby se vyměnil z kartového za mincovní. Bohužel jsme byli odmítnuti s tím, že rozhodnutí je konečné a nezvratné, takže VTA bude v roce 2020 zrušen a demontován. Děkujeme za pochopení.