INFORMACE k anketě ohledně zrušení autobusového spoje v 17:22 hod.

12. 11. 2019 Jan Hájek

Vážení spoluobčané, z důvodu neustále rostoucích nákladů na autobusový spoj, který jezdí v pracovních dnech v 17:22 hod. z Března do Nové Telibi a v 17:29 hod. z Nové Telibi zpět do Března, jsme se rozhodli o opětovné vystavení ankety ohledně zvážení možnosti jeho zrušení. Tento spoj má průměrné vytížení pohybující se okolo 1 osoby na 1 jízdu. Naše roční náklady jsou aktuálně stanoveny dodavatelem pro rok 2020 ve výši 45.014,- Kč. Zvažte prosím veřejnou prospěšnost tohoto spoje a jeho další ekonomickou udržitelnost. Děkujeme.