INFORMACE - Bezpečnostní desatero (Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky)

23. 8. 2019 Jan Hájek

Vážení spoluobčané, věnujte pozornost přiloženému dokumentu "BEZPEČNOSTNÍ DESATERO", který byl vydán Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky kvůli zlepšení preventivní činnosti před vznikem požárů.