INFORMACE - Jakost pitné vody za rok 2018

12. 2. 2019 Jan Hájek

Společnost VaK informuje o jakosti pitné vody za rok 2018 v naší obci Nová Telib.