INFORMACE - Nabídka ořezu tůjí a jiných jehličnatých stromů (zahradnictví OLIBERIUS)

22. 10. 2018 Jan Hájek

Vážení spoluobčané, zahradnictví OLIBERIUS nabízí provedení ořezu tůjí a jiných jehličnanů. Ořez + odvoz zdarma. Bližší informace na telefonu 326 324 145. www.oliberius.cz