Poplatek za komunální odpad (popelnice) 2018 (ceník)

8. 1. 2018 Jan Hájek

Splatnost poplatku je do 30.4.2018. Poplatek je možné uhradit v hotovosti v rámci úředních hodin obecního úřadu nebo převodem na bankovní účet obce č.32922181, kód banky 0100.