Výzva - Oprava místní komunikace (Poupova zahrada - II.etapa)

12. 9. 2016 Jan Hájek

Veškeré podrobnosti vč.příloh naleznete na úřední desce obce.